Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 12 : 53
Năm 2021 : 5.892
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH HỌC SINH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2 TUỔI A

 NĂM HỌC 2019-2020

STT

Hä tªn häc sinh

 

NGÀY- THÁNG -NĂM SINH

 

THÔN

 

TÊN BỐ

 

HỌC LP

 

GHI CHÚ

1

Phạm Hoàng Anh

25/11/2017

Nam An

Phạm Kim Diện

2TA

 

2

Mai Trần Bình

10/3/2017

Đông Đô

Mai Văn Đinh

2TA

 

3

Đặng Minh Châu

22/3/2017

Nam An

Đặng Ngọc Huyên

2TA

 

4

Trương Thùy Châm

14/11/2017

Đông Thành

Tr Văn Khanh

2TA

 

5

Đỗ Minh Duy

10/8/2017

Đông Đô

Đỗ Văn Quyết

2TA

 

6

Đặng Ng. Hà Dương

16/5/2017

Đông Đô

Đ. Đình Nghiệp

2TA

 

7

Đặng Quang Đạo

16/6/2017

Đông Đô

Đặng Huy Hùng

2TA

 

8

Phạm Minh Đức

19/3/2017

Đông Đô

Phạm Văn Hiệu

2TA

 

9

Đỗ Quang Huy

18/4/2017

Đông Đô

Đỗ Đăng Tấn

2TA

 

10

Ng Hoàng Tr.Hiếu

01/12/2017

Vạn Lập

Ng Văn Dũng

2TA

 

11

Hoàng Anh Khoa

24/8/2017

Long Tiên

Hoàng Văn Luyên

2TA

 

12

Mai Khánh Ly

07/7/2017

Đông Đô

Mai Trần Hanh

2TA

 

13

Nguyễn Thanh Mai

08/7/2017

Nam An

Đào Thịu Dinh

2TA

TT

14

Đỗ Minh Nhật

26/01/2017

Tây Chí

Đỗ Văn Tùng

2TA

 

15

Đỗ Gia Phúc

10/3/2017

Đông Đô

Đỗ Văn Sỹ

2TA

 

16

Trịnh Việt Cường

18/7/2017

Hồng Châu

Nguyễn Thị Dinh

2TA

TT

17

Hoàng Gia Bảo

22/8/2017

Đông Thành

Hoàng Văn Triều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tæng

 

 

 

 

 

Hång giang ngµy ……th¸ng 09 n¨m 2019

HiÖu tr­ëng

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan