Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 10 : 689
Năm 2022 : 6.181
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4-5 TUỔI A NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4-5 TUỔI A NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4-5 TUỔI A NĂM HỌC 2020-2021

Kết quả cân đo tháng 03 năm 2021

Nhóm Lớp 4Tuổi A    

Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Thúy, Phạm Thị Linh  

 

STT

Họ và tên học sinh

Ngày sinh

C©n nÆng

T×nh tr¹ngDD

ChiÒu cao

T×nh tr¹ngDD

KÕt luËn

1

Phạm  Bảo An

18/01/2016

18

BT

111

BT

BT

2

Trương Q Anh

06/05/2016

18

BT

109

BT

BT

3

Ng Thị Kim Anh

22/06/2016

15.2

BT

101

BT

BT

4

Ng Nhật Anh

30/09/2016

17

BT

104

BT

BT

5

Mai Hồng Ân

01/02/2016

24.9

BT

118

BT

BT

6

Mai Phan An Bình

12/06/2016

17.4

BT

104

BT

BT

7

Trương Thanh Bình

31/07/2016

14.1

BT

104

BT

BT

8

Trần Diệp Chi

13/06/2016

19.2

BT

109

BT

BT

9

Ng Văn Chiến

07/09/2016

15.4

BT

102

BT

BT

10

Đàm Đức Dũng

17/03/2016

NGHỈ HỌC

11

Đỗ Duy Đạt

27/10/2016

13.7

BT

99

BT

BT

12

Đỗ Đình Thành Đạt

11/04/2016

18

BT

107

BT

BT

13

Đặng An Đức

28/09/2016

16.3

BT

106

BT

BT

14

Ng Hoàng Hải

10/05/2016

18.7

BT

109

BT

BT

15

Trương Thúy Hạnh

19/05/2016

15.3

BT

107

BT

BT

16

Mai Tuấn Huy

23/07/2016

16.2

BT

103

BT

BT

17

Ng Việt Hùng

14/02/2016

16.1

BT

103

BT

BT

18

Đặng Thanh Huyền

11/07/2016

20

BT

109

BT

BT

19

Ng Tuấn Kiệt

29/11/2016

15.9

BT

100

BT

BT

20

Đặng Anh Khoa

19/10/2016

16.1

BT

105

BT

BT

21

Nguyễn Đăng Khôi

06/06/2016

17.8

BT

106

BT

BT

22

Hoàng Tr.M.Khang

15/04/2016

16.6

BT

109

BT

BT

23

Mai Thái Long

18/07/2016

15.2

BT

101

BT

BT

24

Đỗ Th. Phương Linh

23/04/2016

15.1

BT

105

BT

BT

25

Đỗ Trúc Mai

23/02/2016

17

BT

108

BT

BT

STT

Họ và tên học sinh

Ngày sinh

cân nặng

T×nh tr¹ngDD

Chiều cao

T×nh tr¹ngDD

KÕt luËn

26

 

Ng Kim Ngân

13/01/2016

25

BT

114

BT

BT

27

Phạm T Kim Ngân

 

NGHỈ HỌC

28

Ng Bảo Ngọc

16/11/2016

16.2

BT

103

BT

BT

29

Phạm Tr Bảo Ngọc

05/07/2016

NGHỈ HỌC

30

Trương H Yến Ngọc

01/04/2016

17.5

BT

111

BT

BT

31

Phạm Bảo Nguyên

07/08/2016

15.1

BT

101

BT

BT

32

Đoàn Duy Ph.Nhất

29/10/2016

15.7

BT

102

BT

BT

33

Nguyễn Đức Huy

15/12/2016

13.7

BT

96

SDDTC

SDDTC

34

Đặng Như Quỳnh

25/03/2016

18.7

BT

110

BT

BT

35

Đỗ Minh Quân

12/04/2016

15.1

BT

103

BT

BT

36

Đặng Minh Quân

12/10/2016

16.6

BT

104

BT

BT

37

Đặng Khánh Thi

07/03/2016

17

BT

106

BT

BT

38

Ng Hoài Thương

07/08/2016

14.8

BT

103

BT

BT

39

Đỗ Đoàn Duy Tuấn

10/03/2016

20.7

BT

115

BT

BT

40

Trương Tú UYên

03/11/2016

15.2

BT

108

BT

BT

41

Ng H. Hải Vân

05/04/2016

16.5

BT

103

BT

BT

42

Ng Viết Sang

04/03/2016

18.2

BT

111

BT

BT

Tæng hîp

Sè Tr

Sè trÎ dù c©n ®o

Sè trÎ ®¹t kªnh BT-CN

 

Sè trÎ SDD NC

Sè trÎ ®¹t kªnh BT-CC

Sè trÎ SDD TC

Sè trÎ bÐo ph×

SL

TL%

 

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

SL

TL%

 

 

39

100

39

100

0

 

38

97.4

1

26

0

 

                                                                                    Hồng Giang, ngày28  tháng 3 năm 2021

                     GIÁO VIÊN                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

          Nguyễn Thị Thúy                                                              Bùi Thị Hồng Nhữ


Tác giả: BÙI THỊ HỒNG NHỮ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan