Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 12 : 53
Năm 2021 : 5.892
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4 TUỔI B NĂM HỌC 2019 - 2020

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4 TUỔI B

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4 TUỔI B

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 

STT

 

Hä tªn häc sinh

 

NGÀY- THÁNG  -NĂM SINH

 

THÔN

 

TÊN BỐ

 

HỌC LP

 

GHI CHÚ

1

Ng Ngọc Khánh An

27/8/2015

Vạn Lập

Ng Thế Tiến

4TB

 

2

Trương Quỳnh Anh

25/5/2015

Tân Tiến

Trương Cao Đẳng

4TB

 

3

Đỗ Nguyệt Ánh

11/7/2015

Tân Tiến

Đỗ Văn Dản

4TB

 

4

Ng Minh Anh

22/8/2015

Vạn Lập

Ng Văn Sự

4TB

 

5

Ng Ngọc Bích

18/4/2015

Vạn Lập

Ng Tiến Lệ

4TB

 

6

Đỗ Yến Chi

25/9/2015

Tân Tiến

Đỗ Xuân Tiệp

4TB

 

7

Phạm Minh Dân

09/3/2015

Tân Tiến

Phạm Văn Duẩn

4TB

 

8

Ng Minh Đoàn

23/5/2015

Vạn Lập

Ng Văn Viện

4TB

 

9

Đặng Minh Khang

07/9/2015

Nam An

Đặng Ngọc Soái

4TB

 

10

Trần Gia Khánh

13/4/2015

Vạn Lập

Trần Văn Kiến

4TB

 

11

Đăng Thị Hà Ly

06/02/2015

Vạn Lập

Đặng Văn Thuyên

4TB

 

12

Đinh Quang Liêm

29/7/2015

Tân Tiến

Đinh Đức Lực

4TB

 

13

Nguyễn Diệu Linh

20/8/2015

Vạn Lập

Ng Văn Phục

4TB

 

14

Ng Khánh Linh

27/7/2015

Vạn Lập

Ng Đình Thinh

4TB

 

15

Ng Nhật Minh

10/11/2015

Vạn Lập

Ng Đức Phức

4TB

 

16

Ng Khánh Ngọc

27/7/2015

Vạn Lập

Ng Đức Thắng

4TB

 

17

Đỗ Thảo Nhi

05/02/2015

Tân Tiến

Đỗ Tiến Thưởng

4TB

 

18

Ng Thế Nhật

04/12/2015

Vạn Lập

Ng Thế Duy

4TB

 

19

Đỗ Bảo Phúc

30/12/2015

Vạn Lập

Đỗ Trọng Đoàn

4TB

 

20

Phạm H. Minh Thư

15/12/2015

Vạn Lập

Phạm Văn Kiên

4TB

 

21

Đặng Anh Thư

21/7/2015

Vạn Lập

Đ. Đình Trượng

4TB

 

22

Nguyễn Duy Khánh

19/7/2015

Vạn Lập

Nguyễn Duy Tường

4TB

 

23

Ng Tiến Thành Luân

11/7/2015

Tân Tiến

Nguyễn Tiến Thanh

4TB

 

 

                               

                                                                                                Hång giang ngµy ……th¸ng 09 n¨m 2019

                                                                                                                                 HiÖu tr­ëng

 

                                 

   

                                                                                                           Bïi ThÞ Hång Nh÷

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: BÙI THỊ HỒNG NHỮ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan