Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 10 : 689
Năm 2022 : 6.181
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5-6 TUỔI B NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  5-6  TUỔI  B NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  5-6  TUỔI  B NĂM HỌC 2020-2021

         kết quả cân đo tháng 03 năm 2021

Nhóm Lớp 5 Tuổi B  

  Họ tên giáo viên : Nguyễn Thị Ngọc, Đỗ Thị Thùy Dương

 

STT

Họ và tên học sinh

Ngày sinh

Cân nặng

T×nh tr¹ngDD

ChiÒu cao

T×nh tr¹ngDD

KÕt luËn

1

Ng uyễn Minh Anh

22/08/2015

23

BT

112

BT

BT

2

Ng Ngọc Bích

01/08/2015

18.2

BT

118

BT

BT

3

Ng Ngọc Bích

18/04/20158

18.5

BT

113

BT

BT

4

Đoàn Ngọc Bình

26/04/2015

20.3

BT

119

BT

BT

5

Phạm Tiến Dũng

29/09/2015

17.2

BT

107

BT

BT

6

Ng Minh Đoàn

23/05/2015

17.4

BT

113

BT

BT

7

Ng Bảo Hân

08/04/2015

22.3

BT

117

BT

BT

8

Trương Việt Hùng

30/01/2015

17

BT

114

BT

BT

9

Ng Mạnh Hùng

14/10/2015

16.5

BT

108

BT

BT

10

Ng Huy  Hoàng

14/06/2015

16.5

BT

110

BT

BT

11

Ng Quang Huy

14/07/2015

17.5

BT

112

BT

BT

12

Bùi Thanh Huyền

23/11/2015

18.5

BT

114

BT

BT

13

Ng Khánh Huyền

02/12/2015

24

BT

113

BT

BT

14

Mai Thanh Hiếu

24/10/2015

20

BT

117

BT

BT

15

Trần Minh Kha

11/10/2015

15.5

BT

108

BT

BT

16

Ng .  Duy Khánh

19/07/2015

15.6

BT

107

BT

BT

17

Trần Gia Khánh

13/04/2015

23.6

BT

123

BT

BT

18

Đặng Hà Ly

06/02/2015

19

BT

113

BT

BT

19

Đỗ Khánh Ly

23/10/2015

17.6

BT

112

BT

BT

20

Bùi Mai Linh

25/07/2015

24.5

BT

117

BT

BT

21

Ng Diệu Linh

20/08/2015

20.6

BT

109

BT

BT

22

Ng T Khánh  Linh

27/07/2015

22.3

BT

115

BT

BT

23

Đinh Quang Liêm

29/07/2015

19

BT

115

BT

BT

24

Ng Nhật Minh

10/11/2015

15.8

BT

109

BT

BT

STT

Họ và tên học sinh

Ngày sinh

cân nặng

T×nBTh tr¹ngDD

Chiều  cao

T×nh tr¹ngDD

KÕt luËn

 

25

Đỗ Ánh Ngọc

17/08/2015

19.4

BT

116

BT

BT

26

Ng Khánh Ngọc

27/07/2015

16

BT

111

BT

BT

27

Nguyến Yến Nhi

07/08/2015

17

BT

113

BT

BT

28

Ng Thế Nhật

04/12/2015

15.5

BT

106

BT

BT

29

Ng Thảo Kiều Oanh

19/10/2015

20.3

BT

114

BT

BT

30

Đỗ Bảo Phúc

30/12/2015

23.5

BT

111

BT

BT

31

Đoàn TNgọcPhượng

14/09/2015

15.2

BT

109

BT

BT

32

Đặng Minh Quân

12/10/2015

23.2

BT

120

BT

BT

33

Mai Yến Quyên

13/02/2015

19.3

BT

116

BT

BT

34

Đặng Anh Thư

21/07/2015

19

BT

118

BT

BT

35

Mai Phương Thảo

28/06/2015

16.5

BT

115

BT

BT

36

Ng Phương Thảo

08/02/2015

21.2

BT

115

BT

BT

37

Ng Văn Thông

06/09/2015

16.5

BT

109

BT

BT

38

Trần Ngọc Hân

 

17.8

BT

108

BT

BT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tæng hîp

 

Sè Tr

 

 

38

Sè trÎ dù c©n ®o

Sè trÎ ®¹t kªnh BT-CN

 

Sè trÎ SDD NC

Sè trÎ ®¹t kªnh BT-CC

Sè trÎ SDD TC

Sè trÎ bÐo ph×

SL

38

 

TL%

100

 

SL

38

TL%

100

SL

0

TL%

SL

38

TL%

100

SL

0

TL%

SL

TL%

             

                                                                                      Hång Giang ngày 28  tháng 03 năm 2021

                           GIÁO VIÊN                                                                       HIỆU TRƯỞNG      

 

 

                Nguyễn Thị Ngọc                                                        Bùi Thị Hồng Nhữ     


Tác giả: BÙI THỊ HỒNG NHỮ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan