Thống kê
Hôm nay : 4
Tháng 10 : 689
Năm 2022 : 6.181
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5-6 TUỔI C NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  5-6  TUỔI  C  NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  5-6  TUỔI  C  NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5-6 TUỔI C

NĂM HỌC 2021– 2022

 

STT

Hä tªn häc sinh

 

NGÀY- THÁNG  -NĂM SINH

 

THÔN

 

TÊN BỐ

 

HỌC LP

NGÀY NHẬP HỌC

 

GHI CHÚ

1

Trần Thái An

23/01/2016

Vạn Lập

Trần Đức Duy

5TC

T9/2021

 

2

Mai Phương Anh

22/01/2016

Long Tiên

Mai Trần Trưởng

5TC

T9/2021

 

3

Đặng Thị Quỳnh Anh

24/11/2016

Vạn Lập

Đặng Văn Đương

5TC

T9/2021

 

4

Nguyễn  Thị Thiên Ân

06/6/2016

Vạn Lập

Nguyễn Văn Rực

5TC

T9/2021

 

5

Mai Hồng Ân

01/02/2016

Long Tiên

Mai Thanh Tâm

5TC

T9/2021

 

6

Trương Thanh Bình

31/7/2016

Vạn Lập

Trương Văn Dương

5TC

T9/2021

 

7

Mai Phan An Bình

12/6/2016

Đông Đô

Mai Văn Nguyên

5TC

T9/2021

 

8

Trần Việt Chi

13/06/2016

Vạn Lập

Trần Văn Tân

5TC

T9/2021

 

9

Nguyễn Duy Đạt

04/7/2016

Vạn Lập

Nguyễn Duy Hiển

5TC

T9/2021

 

10

Đỗ Ng Thành Đạt

11/4/2016

Tân Tiến

Đỗ Mạnh Tân

5TC

T9/2021

 

11

Đặng Ngọc Hà

23/02/2016

Vạn Lập

Đặng Văn Hiển

5TC

T9/2021

 

12

Trương Thúy Hạnh

19/5/2016

Vạn Lập

Trương V. Thuyên

5TC

T9/2021

 

13

Nguyễn Quỳnh Hoa

15/01/2016

Long Tiên

Nguyễn Văn Tĩnh

5TC

T9/2021

 

14

Đặng Anh Khoa

09/10/2016

Vạn Lập

Đặng Đình Kỳ

5TC

T9/2021

 

15

Mai Trần Gia Khang

21/4/2016

Đông Đô

Mai Trần Độ

5TC

T9/2021

 

16

Mai Thiên Khánh

22/10/2016

Long Tiên

Mai Trần Thuyên

5TC

T9/2021

 

17

Ng Trần Bảo Lâm

19/8/2016

Vạn Lập

Ng Thanh Tùng

5TC

T9/2021

 

18

Mai Thái Long

18/7/2016

Đông Thành

Mai Văn Trung

5TC

T9/2021

 

 

 

STT

Hä tªn häc sinh

 

NGÀY- THÁNG  -NĂM SINH

 

THÔN

 

TÊN BỐ

HỌC LP

NGÀY NHẬP HỌC

 

GHI CHÚ

19

Mai Trần Hà My

07/05/2016

Vạn Lập

Mai Trần Oai

5TC

T9/2021

 

20

Phạm Thị Kim Ngân

30/11/2016

Đông Đô

Phạm Vĩnh Kha

5TC

T9/2021

 

21

Đoàn Duy Phúc  Nhất

29/10/2016

Đông Đô

Đoàn Duy Thắng

5TC

T9/2021

 

22

Nguyễn Thảo Nguyên

02/12/2016

Đông Thành

Nguyễn Văn Hiến

5TC

T9/2021

 

23

Phạm Thảo Nguyên

07/8/2016

Đông Đô

Phạm Xuân Huỳnh

5TC

T9/2021

 

24

Ng Bảo Ngọc

16/11/2016

Vạn Lập

Nguyễn Thành Tuy

5TC

T9/2021

 

25

Đỗ Thảo Như

29/10/2016

Long Tiên

Đỗ Trọng Soát

5TC

T9/2021

 

26

Mai Tấn Phát

12/3/2016

Long Tiên

Mai Trần Dũng

5TC

T9/2021

 

27

Đặng Minh Quân

12/10/2016

Đông Đô

Đặng Đình Hải

5TC

T9/2021

 

28

Đặng Như Quỳnh

25/3/2016

Đông Đô

Đặng Đình Nhẫn

5TC

T9/2021

 

29

Trương Như Quỳnh

29/3/2016

Vạn Lập

Trương văn Dũng

5TC

T9/2021

 

30

Đặng Thùy Trang

19/11/2016

Vạn Lập

Đặng Quang Minh

5TC

T9/2021

 

31

Nguyễn Phương Thảo

23/8/2016

Vạn Lập

Ng Quang Hùng

5TC

T9/2021

 

32

Đặng Khánh Thi

07/3/2016

Đông Đô

Đặng Văn Sáng

5TC

T9/2021

 

33

Ng T Huyền Thương

21/11/2016

Vạn Lập

Nguyễn Đức Quang

5TC

T9/2021

 

34

Hà Thùy Linh

22/6/2016

Đông Thành

Hà Đức Thương

5TC

T9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Hång Giang ngµy 05 th¸ng 11n¨m 2021

                                                                                                                                                                             HiÖu tr­ưëng

                                                    GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

                                                                   Đỗ Thị Thơ

                                                    Nguyễn Thị Loan                                                                   Bùi Thị Hồng Nhữ


Tác giả: BÙI THỊ HỒNG NHỮ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan