Thống kê
Hôm nay : 9
Tháng 07 : 9
Năm 2022 : 3.909
 • Đinh THị Xuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0396485822
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Đinh Thị Xuyến Phó Hiệu Trưởng Trường mầm non Hồng Giang.

   Đã nghỉ chế độ hưu trí từ 01/11/2020.

 • Bùi Thị Thanh Duân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0368341589
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bùi Thị Thanh Duân PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỒNG GIANG TỪ THÁNG  01/2016

 • Bùi Thị Hồng Nhữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0904432819
  • Email:
   hbuithihongnhu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư chị bộ Trường Mầm non Hồng Giang. Phụ trách chung, tài chính, số lượng, tham mưu, thống kê, báo cáo..