Thống kê
Hôm nay : 17
Tháng 07 : 17
Năm 2022 : 3.917
 • Nguyễn Thị Dinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   KẾ TOÁN
  • Điện thoại:
   0363923682
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Dinh sinh 03/12/1988

   Quê quán Hồng Giang Đông Hưng Thái Bình

   Trú quán Hồng Bạch Đông Hưng Thái Bình

   Vào ngành: 10 tháng 01 năm 2011

   Chức vụ: Kế toán - Văn phòng Trường màm non Hồng Giang

 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0327082596
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Hạnh sinh 19/5/1990

   vào ngành tháng 12 /2019

   Quê quán: Bạch Đằng Đông Hưng Thái Bình

   Trú quán: Hồng Bạch  Đông Hưng Thái Bình

   Dạy lớp 3-4 tuổi B Trường mầm non Hồng Giang

 • Vũ Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0988492309
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Vũ Thị Thúy sinh 28/4/1992 vào ngành tháng 12/2019

   Quê quán: Đồng phú Đông Hưng Thái Bình

   Trú quán Hồng Giang Đông Hưng Thái Bình

 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0988707739
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Loan vào ngành tháng 12/2019

   Quê quán: Hồng Châu Đông Hưng Thái Bình

   Trú quán Liên Hoa Đông Hưng Thái Bình

   Giáo viên dạy lớp 5-6 tuổi C Trường MN Hồng Giang Đông Hưng Thái Bình

    

    

    

    

 • Nguyễn Thị Dịu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0396582225
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Dịu vào ngành tháng 12 năm 2019

   Quê quán: Hồng Giang Đông Hưng Thái Bình

   Trú quán: Thăng Long Đông Hưng Thais Bình

 • PHẠM THỊ HUYỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0967208960
  • Giới thiệu sơ bộ:

   PHẠM THỊ HUYỀN vào ngành tháng 12 năm 2019. Quê quán: Trọng Quan Đông Hưng Thái Bình

   Trú quán: Hồng Giang Đông Hưng Thái Bình

 • CHU THỊ NIÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0989803155
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CHU THỊ NIÊN  VÀO NGÀNH THÁNG 12  NĂM 2020

   QUÊ QUÁN: LÊN HOA ĐÔNG HƯNG THÁI BÌNH

   TRÚ QUÁN: HỒNG BẠCH ĐÔNG HƯNG THÁI  BÌNH

   GIÁO  VIÊN DẬY LỚP 3-4 TUỔI A NĂM HỌC 2021-2022

 • ĐỖ THỊ LINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0368879200
  • Giới thiệu sơ bộ:

   ĐỖ THỊ LINH  SINH 04/3/1999, VÀO NGÀNH 3/2020

 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - dậy 2 tuổi A
  • Điện thoại:
   0386612965
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Hương sinh 02/4/1968 Giáo viên dậy nhóm 2 tuổi A Trường MN Hồng Giang

   Quên quán Hồng Bạch Đông Hưng Thái Bình

   Trú quans Hồng Giang Đông Hưng Thái Bình

 • Đỗ Thị Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - dậy 2 tuổi B
  • Điện thoại:
   0373008468
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Đỗ Thị Khanh sinh ngày 09/7/1978

   Quê quán Hồng Giang Đông Hưng Thái Bình

 • Đặng Thị Song
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - dậy 1 tuổi A
  • Điện thoại:
   0328577490
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đặng Thị Song sinh 24/3/1967 

   DẬY NHÓM 13-24 THÁNG A

   Trường mầm non Hồng Giang

 • Đỗ Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - dậy 5 tuổi A
  • Điện thoại:
   0356665985
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng Chí Đỗ Thị Mến sinh 02/12/1985