Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 12 : 53
Năm 2021 : 5.892
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3 TUỔI A NĂM HỌC 2019 – 2020

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3 TUỔI A NĂM HỌC 2019 – 2020

                                                  DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3 TUỔI A

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

 

STT

Hä tªn häc sinh

 

NGÀY- THÁNG  -NĂM SINH

 

THÔN

 

TÊN BỐ

 

HỌC LP

 

GHI CHÚ

1

Phạm Bảo An

18/01/2016

Nam An

Phạm Văn Dương

3TA

 

2

Nguyễn Kiều Anh

30/9/2016

Đông Thành

Nguyễn Văn Tiệm

3TA

 

3

Mai Hồng Ân

01/02/2016

Long Tiên

Mai Thanh Tâm

3TA

 

4

Đỗ Gia Bảo

20/9/2016

Đông Thành

Đỗ Xuân Trường

3TA

C ĐIHN

5

Trương Thanh Bình

31/7/2016

Vạn Lập

Tr Văn Dương

3TA

 

6

Nguyễn Văn Chiến

07/9/2016

Đông Thành

Ng.Văn Thắng

3TA

 

7

Đ Đình Thành Đạt

11/4/2016

Tân Tiến

Đỗ Manh Tân

3TA

 

8

Đặng An Đức

28/9/2016

Nam An

Đặng Thanh Sơn

3TA

 

9

Ng Hoàng Hải

10/5/2016

Nam An

Ng Văn Th

3TA

 

10

Ng Việt Hùng

14/02/2016

Đông Thành

Ng Văn Quýnh

3TA

 

11

Đặng Thanh Huyền

11/7/2016

Đông Thành

Đặng Văn Viên

3TA

 

12

Nguyễn Tuấn Kiệt

29/11/2016

Nam An

Ng Văn Thượng

3TA

 

13

Đăng Anh Khoa

09/10/2016

Vạn Lập

Đặng Văn Kỳ

3TA

 

14

Mai Tr Gia Khang

21/4/2016

Đông Đô

Mai Trần Độ

3TA

 

15

Đỗ Phương Linh

23/4/2016

Nam An

Đỗ Văn Đảm

3TA

 

16

Đỗ Trúc Mai

23/02/2016

Nam An

Đỗ Văn Quýnh

3TA

 

17

Nguyễn Kim Ngân

13/01/2016

Đông Thành

Ng Duy Cảnh

3TA

 

18

Phạm Tr. Bảo Ngọc

05/7/2016

Nam An

Phạm Xuân Hanh 

3TA

 

19

Phạm Thảo Nguyên

07/8/2016

Đồng Đô

Phạm Văn Huỳnh

3TA

 

20

Đoàn D Phúc Nhất

29/10/2016

Đông Đô

Đoàn Duy Thắng

3TA

 

21

Đặng Minh Quân

12/10/2016

Đông Đô

Đặng Đình Hải

3TA

 

22

Đỗ Minh Quân

12/4/2016

Hoa Nam

Đ ỗ V ăn Đoan

3TA

 

23

Đặng Như Quỳnh

25/3/2016

Đông Đô

Đặng Đình Nhẫn

3TA

 

24

Đỗ Đoàn Duy Tuấn

10/3/2016

Nam An

Đỗ Thanh Cảnh

3TA

 

25

Đặng Khánh Thi

07/3/2016

Đồng Đô

Đặng Văn Sáng

3TA

 

26

Trương Tú Uyên

03/11/2016

Nam An

Trương V Vọng

3TA

 

27

Trương Thúy Hạnh

19/8/2016

Vạn Lập

Trương Văn Thuyên

3TA

 

28

Trương H Yến Ngọc

01/4/2016

Nam An

Trương Văn Dũng

3TA

 

29

Ng Hoàng Hải Vân

05/4/2016

Tân Tiến

Nguyễn Văn Diện

3TA

 

30

Nguyễn Nhật Anh

16/09/2016

Nam An

Nguyễn văn Trưởng

3TA

 

31

Nguyễn Đăng Khôi

27/12/2016

Đông Thành

Nguyễn văn Trường

3TA

 

 

                                                                                  Hång giang ngµy ……th¸ng 09 n¨m 2019

                                                                                        HiÖu tr­ëng

 

                                 

                      

                                                                                                                Bïi ThÞ Hång Nh÷

                                                                                                                                                                          

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan